Spjellerup Kirke


Spjellerup Kirke, set fra vest. Foto: Frank R. Taarup.


Prædikestolen med koret i baggrunden. Foto: Frank R. Taarup.


Altertavle og alterbord med det nye antependium. Foto: Frank R. Taarup.


Korbuekrucifiks med sidefigurer fra 1500-25. Foto: Frank R. Taarup


En af de fire nye messehageler. Indviet 1. søndag i advent 2006. Foto: Frank R. Taarup.

Intro

Spjellerup Kirke er en middelalderkirke. Af det oprindelige anlæg er kun tårnet og resten af skibet tilbage. Kirken er flere gange blevet restaureret, senest i 2006.

Spjellerup Kirke er en langhusbygning med en kompliceret arkitekturhistorie.

Langhuset er bygget i fire forskellige perioder, hvilket ses i murværket, bestående af Faxe kalksten, kridtsten og munkesten. Ældst er den vestlige del med tårnet og en del af skibet, som stammer fra årerne 1050-1250. Resten af kirken er bygget i 1400 og 1500 tallet. Omkring 1550 lader herregården Vemmetofte et gravkapel opføre, som i 1700 årene inddrages til kor.

Oprindeligt var Spjellerup Kirke meget lille, men blev udvidet med sideskibe, der nu er forsvundet. Omkring 1425-50 nedrev man østenden og erstattede den med en gotisk korbygning og forsynede rummet med et bemærkelsesværdige stjernehvælv. Efter 1500 blev østenden igen nedrevet og kirken forlænget med det østlige hvælvingsfag


Altertavle og Lydhimmel
Bruskbarok fra omkring 1630 med nyere maleri af F.L. Storch, forestiller hyrdernes tilbedelse. Opsat i 1846.

Degnestol
Velbevaret fra 1550-75 og udskåret med smukt foldeværk i fyrretræ.

Prædikestol
Højrenaissance fra omkring 1615-20. Hjørnefigurerne forestiller evangelisterne og S. Pawel.

Granitdøbefont
Romansk, af to sten. Med bladornamenter og rosetter.


I nordvæggen en gravsten over Jens Brock, død på Vemmetofte 1565.

På sydvæggen en kisteplade over præst i Lyderslev Niels Vest Buch, død 1795.

Udvendig på våbenhuset en gravplade over præst Peter Ostenfeldt, død 1795.

I våbenhuset en mindetavle over lokal dragon Jens Christensen der faldt ved Bøffelkobbel i1864.


Har tidligere fungeret som gravkrypt for Vemmetofte Gods.

Det har dog ikke kun været sognebørnenes jordiske rester der har ligget i krypten.

For en del år tilbage bemærkede graveren, at der var noget mærkeligt ved kirken. Når han bevægede sig rundt på kirkegården eller i nærheden af kirken fornemmede han, at noget ikke var helt normalt. Han spekulerede over hvad der kunne være galt men fandt ingenting. Ikke før den dag han bestemte sig for at kigge ned i krypten, da opdagede han årsagen: Krypten blev brugt til at gemme tyvekoster i.


Renoveringen af kirken varede næsten et år. Derefter stod den også som ny.

Indvendig blev kirken kalket. Nyt gulv blev lagt hvor alteret nu står, og knæfald og rækværk i halvcirklen rundt omkring alteret blev repareret. Altertavlen som var angrebet borebiller blev pillet ned og sendt til et frysehus i Helsingør. Da den havde frosset længe nok, blev den "børstet af" på Nationalmusset og var atter klar til brug.

Prædikestol, Lydhimlen og korbue-crusifixet blev ligeså renoveret.
Krypten blev dog kun renoveret så fugt ikke længere kan trænge op i selve kirken.

Der kom nyt antependium, forhænget på alterbordets forside. Designet og fremstillet i ren silke af Birgitte Fløe. Inspireret af gitteret i døren ind til våbenhuset.
Birgitte Fløe har ligeledes designet og fremstillet 4 nye messehageler i farverne hvid, violet, grøn og rød.