Spiesgade

Intro

Gaden er anlagt omkring 1880 fra fjorden til Skovvej med en begyndende bebyggelse fra 1887. Gaden løber nu fra Industrivej til Skovvej.

''Wilhelm Spies''Spiesgade er opkaldt efter Wilhelm Spies, der var skriver og herredsfoged 1809-1827 i Kjær og Hvetbo herreder. Spies var meget initiativrig. Han var med til at starte et landøkonomisk bibliotek i Sundby i 1822. Tog initiativ til den første selskabelige Klub, "Prøven" i Sundby i 1818 og beplantede i den vestlige del af Skovvej en skov Wilhelmsminde, som siden blev kaldt Bonnes Skov.

''Sundsholmeren'' Nr. 34, 1992 https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A06150144 ''Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949'' Værnfelt, Kr. https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A41212497