Spicavej

Intro

Navngivet den 10. juni 1963 sammen med elleve andre veje i "Stjernekvarteret". Vejen er opkaldt efter Spica, der er den største stjerne i stjernebilledet Jomfruen

''Diskussion i byrådet'' Byrådet diskuterede i forbindelse med navngivningen af vejene, hvorvidt disse skulle opkaldes efter folk "med tilknytning til Aalborg, som under besættelsen blev henrettet af tyskerne eller som faldt i kamp mod besættelsesmagten"*. Man valgte dog at fastholde gade- og vejvæsenets indstilling: at gadenavnene skulle opkaldes efter planeter. På den måde undgik man at skulle fravælge personnavne, idet der skulle tages hensyn til, at gadenavnet ikke måtte forveksles med allerede eksisterende gadenavne.

''Aalborg Byrådsforhandlinger'' 8-1-46-63*