Spentrup kirke runesten
Intro

Runestenen blev opdaget under en restaurering af Spentrup kirke i 1884. Dengang indgik den i selve kirkens mur. Den var placeret i det nordøstlige hjørne af kirken med runefladen vendt indad.

Det som gør runestenen i kirken speciel er først og fremmest et skibsbillede af et fartøj med sejl og mast samt højt løftet stævnparti, som tydeligt henviser til vikingetidens store langskibe. Dette motiv går igen på flere danske runesten, men desværre har tilhugningen af stenen til brug for kirkebyggeriet næsten halveret det flotte skibsbillede. I forbindelse med nutidens opstilling i våbenhuset, skal du være opmærksom på, at runestenen nu vender forkert – først når du drejer stenens billede 90 grader til højre for dig, står skibsbilledet korrekt vandret og som stenen sikkert stod på dens oprindelige, ukendte plads. Teksten læses fra skibets stævn og skråt op (til venstre) mod kanten og videre i runebåndet ovenfor langs stenens kant og runestenen dateres til sen vikingetid år 970 – 1020 – altså efter kristendommens indførelse i Danmark. Teksten hylder altså runestenen med dens øvrige tekst og personer, som nu mangler. Den bevarede tekst kan også ses som en opfordring til at bevare runestenen, som desværre ikke blev fulgt. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/vikingetid/spentrup-kirke-runesten Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''