Spenthøj


Spenthøj - hvor tre sogne og godsers skove mødes.

Intro

På Spenthøj mødes tre sogne, Førslev, Gunderslev og Hyllinge. Højen danner også skel mellem tre godsers skove. Skovgærderne støder sammen her på den 58 meter høje bakke.

Tre-sogne-skel har ofte givet næring til sagn og myter. Spenthøj danner ingen undtagelse. Historien fortæller, at hvor de tre store godser, Gunderslevholm, Førslevgård og Harrestedgårds skove mødes ved Spenthøj, og hvor tre sammenstødende stengærder viser grænserne mellem godsernes ejerskab af skoven, mødte ejerne af godserne ofte hinanden. Her på højen stod der indtil i 1870’erne en halvt udgået eg, hvor de tre herremænd havde sat bænke og borde rundt om træet, og her tilbragte de nok til tider en gemytlig dag med spil og druk. Her kunne de hver især sidde på deres egen jord, da de tre hegn stødte sammen i en spids lige på toppen af Spenthøj. Der sad så engang de tre ejere af godserne, Lave Bech til Førslevgård, Joachim Gersdorff til Gunderslevholm og den tapre oberst Niels Lykke til Harrestedgård, hver på sin egen jord, og spillede kort og raflede – og drak. Det var Lindesgård ved Bjørnebæk (nu under Spjellerupgård), der skulle være spillet væk ved den lejlighed; den havde før hørt under Førslevgård, men Lave Bech tabte den til Joachim Gersdorff til Gunderslevholm. Historiens troværdighed lider noget under, at Niels Lykke og Lave Beck ikke besad gårdene samtidig. Og hvad værre er - Joachim Gersdorff har aldrig ejet Gunderslevholm. Gunderslevholms og Førslevgårds skove mødes stadig på Spenthøj. Den skovpart, som hørte til Harrestedgård, blev beslaglagt af staten i forbindelse med retsopgøret efter 2. verdenskrig og er i dag statsskov.