Sparekasseskoven

Intro

Sparekasseskoven vest for Løgumkloster blev plantet af Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn.

Sparekassens plantager

Åved og Vestermølle plantager vest for Løgumkloster blev plantet af Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn sidst i 1800-tallet. Plantagerne fik tilnavnet Sparekasseskoven, og i dag ejer sparekassen stadig 159 ha ud af de i alt 201 ha plantage. Sydligst i plantagerne og ned mod Brede å løber en natursti, der går fra Løgumkloster og hele vejen til Bredebro.