Sparekassen for Nyborg og Omegn

Intro

Den nuværende Fionia Bank blev opført i 1939 af arkitekt Palle Suenson.

Byggeriet blev til efter en konkurrence i 1937. Her blev alle forslag imidlertid kasseret, og Palle Suenson fik til opgave at udarbejde et helt nyt forslag. Bygningen blev opført af jernbeton i fire etager, og den var oprindelig beklædt med Hasleklinker, men står i dag i gule sten. Af hensyn til indpasningen af den store bygning i den gamle bys øvrige bebyggelse er den ud mod Mellemgade trukket lidt tilbage. Stueetagen med forretninger og to beboelsesetager lå derimod i gadelinjen, og tagetagen fik terrasser mod Torvet. Som så meget andet blev også bankerne betragtet på en ny måde i 1930’erne. Den solide kolos med jerngitter for vinduerne skulle afløses af en mere publikumsvenlig pengebutik, der var mindre højtidelig. Inventaret til kunderne skulle give udtryk for pålidelighed, mens funktionel udføring af personalets inventar gav mulighed for at følge maskinernes tempo. Inventarets afrundede hjørner og flydende linjer var ikke bare et symbol på bevægelse og effektivitet. Det var også et spørgsmål om hygiejne. Den nyopfundne bonemaskine kunne uden problemer følge panelerne og gøre rent på ingen tid.