Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn


Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn Stationsvej 5 i Haslev


Interiør fra sparekassens nyindrettede lokaler i Jernbanegade 17 i Haslev.


Jernbanegade 17 i Haslev


Danske Bank i Jernbanegade 17 i 2010.

Intro

Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn var fra starten tænkt som hele egnens sparekasse. Det var stærke kræfter, der stod bag beslutningen om at oprette en sparekasse i 1882.

Fem beslutningsdygtige mænd mødtes den 12. juli 1882 på Bregentved. Foruden lensgreve F.C. Moltke, agent Carl J. Ulrich og godsforvalter C. Permin deltog gårdejerne Hans Jensen og Hans Petersen.
Da mødet var omme havde de fem etableret Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn og nedsat sig som sparekassens første bestyrelse.

Mange brugte kistebunden som det foretrukne sted at gemme sparepengene, men interessen for sparekassen steg støt, selvom der gik et stykke tid, inden egnens befolkning blev fortrolig med brugen og nytten af en sparekasse.

I begyndelsen havde sparekassen hovedkontor på Statafgården. Hver lørdag aften var der dog kontortid i Haslev og den sidste hverdag i måneden på Turebyholm.

Året efter oprettelsen omfattede Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn 251 konti og havde en kasseomsætning på godt 120.000 kr.

I 1893 flyttede sparekassen ind i lejede lokaler på Stationsvej i Haslev og i 1936 flyttede man her til Jernbanegade 17. Senere blev navnet ændret til Haslev Sparekasse. Haslev Sparekasse fusionerede i 1968 med Bikuben og blev senere til Danske Bank.