Spanskrør fra Sandager Skole


Spanskrør fra Sandager skole ved Assens, 1915. Spanskrøret findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Retten til at slå børn var det gamle patriarkalske systems sidste skanse. I skolerne blev spanskrøret afskaffet i 1967, men først i 1997 blev det forbudt at revse sine børn i hjemmet.

I bogens verden Danmarks første bog blev trykt i Odense i 1482. Fra da af blev det muligt at sprede viden i et hidtil uset omfang og tempo. Den trykte bog spiller stadig en vigtig rolle i skolesystemet, men brugen af den har udviklet sig fra latinskolernes udenadslære til nutidens ansvar for egen læring. Fynboen Christen Kold, der var frontkæmper i friskolebevægelsen, var med til at starte denne udvikling.
Skolen på landet Der var stor forskel på skolerne i byen og på landet et stykke ind i 1900-tallet. De fleste steder på Fyn gik børnene på landet kun i skole hver anden dag, og der var ingen undervisning om sommeren og i kartoffelhøstens tid, hvor børnenes arbejdskraft var nødvendig. Skellet mellem by og land blev først endeligt fjernet med loven af 18. maj 1937. Nu skulle skolerne på landet og i købstaden tilbyde den samme undervisning.
Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.