Spansk officersgrav
Intro

Mindesmærke for ritmester Antonio Costa, rejst ved den katolske kirke i 1908.

Under Napoleonskrigene var en del spanske og franske tropper i Danmark for at hjælpe i kampene mod englænderne, men moralen blandt de spanske tropper var lav. England havde en del skibe i de danske farvande og fra disse blev der sendt løbesedler i land med tilbud om at fragte spanierne hjem. Mange spanske soldater søgte derfor mod Nyborg for at komme ombord på de engelske skibe. Ritmester Antonio Costa ledte to eskadroner, der på denne måde rejste fra Horsens mod Fyn. Da de ankom til overfarten ved Snoghøj blev de mødt af franske tropper, der for at hindre spaniernes flugt havde besat færgestedet og fjernet alle fartøjer. På grund af den håbløse situation ønskede Costa at overgive sig og som symbol på dette overdrage sin kårde til den franske oberst. Obersten nægtede at modtage den, da han mente, at de stadig var allierede. Costa vendte sig derpå mod sine soldater og påtog sig ansvaret for deres triste skæbne. Herefter trak han sin pistol og med ordene '''"Hils Spanien fra Antonio Costa"''', skød han sig gennem tindingen. Hans lig blev begravet på stedet, men så dårligt, at en dansk officer senere samme dag fik det fragtet til Fredericia, hvor det blev begravet på den nu nedlagte kirkegård ved Sankt Knuds Kirke. Den forsømte grav blev i 1908 istandsat på foranledning af to borgere, der også fik kontakt til spanske kavallerienheder, hvis officerer samlede ind til støtte for gravmælet.