Sorterups Kaserne


Købmand H. Sorterups kaserne i Grønnegade 2.


Soldater fra 4. Dragonregiments 3. eskadron.

Intro

Sorterups Kaserne var en af de første private kaserner, der dukkede op i Næstved fra midten af 1800-tallet. Bygningen var ejet af snedkermester H. Sorterup. Huset lå, og ligger stadig, i Grønnegade 2, hvor det i dag er i privat eje.Det var først og fremmest byens handelsdrivende, der så den gode ide i at opføre private kaserner. Ved at leje ud til soldaterne kom der indtægter fra huslejen samt de varer, som soldaterne skulle bruge fx. foder til hestene.På husets facade ses initialerne H.S., der står for Hans Sorterup.

På facadens ses også årstallet 1856, der henviser til det år, hvor Sorterups Kaserne blev udvidet. Efter 1919 købte Næstved Kommune bygningen.Forhuset i Grønnegade 2 var ikke en del af kasernen. I forhuset boede officerer i lejligheder, der var i almindeligt udbud.

Sidehuset blev brugt som kaserne til de menige soldater.