Sortelung


Carl Nielsen ved Sortelung.


Carl Nielsens fødehjem på Sortelung. Malet af Carl Nielsens bror, Albert Nielsen, i 1931.


Gengivelse af anekdote fra Min fynske Barndom, hvor etatsråd Langkilde fra Bramstrup overværer, at Carl Nielsen spiller på brændestablen ved fødehjemmet på Sortelung. Malet af Anne Marie Telmányi (1961).


Carl Nielsens mor, Maren Kirstine Jørgensen, f. Johansen, 1833-96.


Carl Nielsens far, Niels "Maler" Jørgensen, 1835-1916.


Niels "Maler" og Maren Kirstine, Carl Nielsens forældre.

Intro

Carl Nielsen er født den 9. juni 1865, som nummer syv i en søskendeflok på 12, i et område, der hedder Sortelung, i daglig tale ofte blot: ”det Sorte”.

Området bar på Carl Nielsens tid præg af, at det ikke var særlig velegnet til dyrkning. En del heraf var således opdelt i småparceller til tørvegravning for gårdene omkring det såvel som mange landarbejderhuse var placeret her, for at de dermed ikke optog plads på de gode jorder. Endvidere kunne man også her finde fattighuset og et par mindre teglværker.

I ”Min fynske Barndom” udtaler Carl Nielsen om sit fødehjem, at det lå midt på en mangeårig græsmark, hvortil der ikke var nogen kørevej, men blot to gangstier. Den ene førte mod øst mod Dømmesrenden samt et teglværk og den anden mod vest til gården Frydenlund og godset Bramstrup. Ifølge Nielsen udgjorde netop disse fire steder grundpillerne i den verden, hvori hans første barndomsliv udfoldede sig.

Selve fødehjemmet gik under betegnelsen ”Uglehuset” og var ejet af godsejer etatsråd Langkilde (1810-92) fra Bramstrup. Carl Nielsens familie lejede sig ind her fra juni 1861 og frem til 1873, hvor huset blev nedbrudt på foranledning af brandforsikringens vurdering, af hvilken det allerede i 1862 var blevet betegnet som farligt. Huset var ca. 5 meter bredt, havde bindingsværk af fyrretræ og lervægge samt stråtag. Det var indrettet med forstue, bryggers og to stuer. Af ”Min fynske Barndom” fremgår det, at der i tilknytning til huset også var en have med kirsebærtræer og mulighed for hønsehold. I den anden ende af huset boede landarbejder ”Store Hans Jensen” med sin kone Marie og deres børn.

Selvom huset desværre ikke længere eksisterer, markeres dets oprindelige placering af en mindesten og en planche med lidt information om stedets historie. Dets nærmeste omgivelser har ikke forandret sig nævneværdigt i den forløbne tid, fx ses Dømmesrenden endnu.

Lyt til uddrag af finalen fra Symfoni nr. 3, Espansiva

Dele af Carl Nielsens musikalske produktion er igennem tiderne ofte blevet forbundet med hans rodfæstethed i den fynske muld. Dette gør sig ikke mindst gældende for hans 3. symfoni, som mange anser for et af de mest naturskildrende stykker musik overhovedet i dansk musikhistorie. Indspilningen er med Odense Symfoniorkester under ledelse af Edward Serov (1995).