Sortebjerg


Flaghejsning på Sortebjerg Ca 1960


Flaghejsning på Sortebjerg ca 1960


Sortebjerg. Huset er revet ned i 1950

Intro

Stotebjerg et gammelt samlings punkt i Dollerup

Sortebjerg
Det siges, at en kæmpe er begravet i bjerget, at der i gammel tid har ligget en røverborg og at stedet blev brugt som galgebakke. Der siges så meget, og meget er i tidens løb blevet sagt om Lunderskovs mest markante udsigtspunkt, ”Sortebjerg” i Dollerup. Alene navnet ”Dollerup” kan føres tilbage til vikingenavnet ”Dolle”, og ikke langt fra Sortebjerg har arkæologerne fundet tordensten, som vikingerne smykkede sig med, så måske er der et gran af sandhed i skrønen om røverborgen. På toppen—mere end 40 meter over havet—vokser forkrøblede egetræer, mens flagstangen venter på , at nogen skal hejse dannebrog. Engang var Sortebjerg et yndet udflugtsmål, her var en smuk udsigt over Dollerup. Og her blev der tidligere tændt St, Hansbål. Det fortælles også, at Sortebjerg var et rettersted, altså et sted hvor dødsdømte blev henrettet—måske i forbindelse med tingstedet lige vest for ”Tinghøjgaard”. Toldgrænsen gik i 1800-tallet nede i engene syd for Sortebjerg og tolderne kunne fra bjerget overskue det meste, de havde også et lille hus i den nordlige kant af Nagbøl Skov, hvor der var et godt udsyn den anden vej, smugleriet var jo dengang en levevej for mange. Under anden verdenskrig, brugte modstandsfolkene Sortebjerg til at holde øje med når Englænderne kastede våben ned med faldskærm på marken ved ”Sølyst”, nogle af våbnene havnede i Dollerup Sø og er aldrig blevet fundet. Nu er byudviklingen rykket vest for Sortebjerg, måske kan det igen blive et attraktiv samlingspunkt.

Thomas Hansen