SortebjergIntro

Det siges at en kæmpe er begravet i bjerget.

Meget er i tidens løb blevet sagt om Lunderskovs mest markante udsigtspunkt. Der skulle have ligget en røverborg, og at stedet blev brugt som galgebakke. Sortebjerg ligger ved den lille by Dollerup. Alene navnet " Dollerup" kan føres tilbage til vikingenavnet "Dolle" , og ikke langt fra Sortebjerg har arkæologerne fundet tordensten, som vikingerne smykkede sig med, så måske er der en smule sandhed i skrønen om røverborgen. Det fortælles også, at Sortebjerg var et rettersted- altså et sted, hvor dødsdømte blev henrettet - måske i forbindelse med tingstedet lige vest for "Tinghøjgård" I 1800-tallet gik toldgrænsen i engene syd for Sortebjerg. Fra bjerget havde tolderne et godt udsyn over grænsen - smugleriet var jo dengang en levevej for mange. Engang var Sortebjerg et yndet udflugtsmål. Her var - med over 40 meter over havet - en smuk udsigt over Dollerup og Lunderskov. Der er placeret en informations-tavle om Sortebjerg i området.