Sorte Kro
Intro

Indtil 1859 lå Sorte Kro ved den gamle landevej, som nu indgår i Drivvejen. Senere er kroen flyttet til den nyere landevej

Indtil 1859 lå Sorte Kro ved den gamle landevej, som nu indgår i Drivvejen. Kroen havde ikke kongeligt privilegium, men havde med sin beliggenhed en vis berettigelse som værtshus og hvilested for handelsfolk og fragtmænd. Det var nemlig ofte noget af en prøvelse for heste og mandskab at få fragtvognene eller sommerens hølæs gennem det løse sand op til toppen af Dejbjerg bakke, så Sorte Kro fungerede derfor som stedet, hvor man samlede kræfter og læskede ganen. Sorte Kro var berygtet som tilholdssted for smuglere og omegnens mere eller mindre lovløse rakkere. Når studedrivere og prangere drog hjem fra markederne sydpå, slog de derfor gerne følge før de nåede Sorte Kro, for i fællesskab lettere at kunne forsvare sig mod overfald og slagsmål. Efter sigende skulle forfatteren Carit Etlar have boet på Sorte Kro og her have fundet forlæg til sin bog "Madsalune". Det fortælles, at kromanden Kræn Engsig var den levende model til fortællingens kromand. Af bogens beskrivelse fremgår det, at Sorte Kro var mødested for både handelsfolk og smuglere, samt at der på kroen foregik en omfattende handel med egnens krybskytter. Efter branden i 1859 blev Sorte Kro flyttet over til den nye landevej, som var blevet anlagt omkring 1850. Mod slutningen af 1800-tallet blev krodriften nedlagt og bevillingen solgt til det nyopførte Centralhotel i Skjern.

Der schwarze Krug Bis ins Jahr 1859 lag Sorte Kro (Der schwarze Krug) an der alten Landstraße, die heute zum Treiberweg gerechnet wird. Das Wirtshaus hatte einen schlechten Ruf, weil die Schinder in der Nähe wohnten. Nach einem Brand 1859 wurde es an die neue Landstraße umgesiedelt, wo die Gebäude heute noch stehen. Die Bewirtschaftung wurde 1875 eingestellt und die Konzession auf den Skjern Kro, das heutige Hotel Vestjyden, übertragen.

Sorte Kro. (The Black Inn) Until 1859, Sorte Kro (Inn) stood on the old main road that today forms part of the Drivvejen highway. The inn had a bad reputation on account of the tinkers who lived nearby. Following a fire in 1859, Sorte Kro was moved down to the new highway, where the building still stands although it ceased being an inn in 1875. Its licence was transferred to Skjern Kro, which is called Hotel Vestjyden today.

''Publiceret''