Sorgenfrihuset


Sorgenfri - arbejderhus under Hindsgavl i Middelfart gamle bydel.

Intro

Sorgenfrihuset, Knorregade 40, er opført af Hindsgavl gods omkring 1780 ved skellet til Middelfart.

Sorgenfri ligger i Vesterløkken - den mark af Middelfarts markjorder, der blev solgt til Hindsgavl omkring 1700. Huset blev opført omkring 1780. I 1787 boede Middelfart kirkes organist, Johan Georg Stein, i huset, og efter hans død hans enke, der sad frit i huset. Navnet Sorgenfri er husets navn i Hindsgavls papirer. Fra ca. 1830-61 lejede Middelfart Kommune sig ind i bygningen og brugte den til friskole. Dvs. betalingsfri skole, en fattigskole. Da bygningen lå i landsognet, fulgte man her skoleordningen for landsogne - som var billigere end ordningen for købstæder. Derefter udlejedes huset til skovarbejdere på Hindsgavl. I 1921 overtog Midddelfart Kommune huset i forbindelse med købet af Hindsgavls jorder. I dag i privateje.