Sorø Akademi


Sorø Akademi. Sorø Akademi

Intro

Sorø Akademi bygger videre på biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Efter reformationen overtog kongen klostergodset. I 1586 indrettede Frederik den Anden en kostskole for 390 adelige og borgerlige børn. I 1623 oprettede Christian den Fjerde et akademi for unge adelsmænd...

Sorø Akademi bygger videre på biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Efter reformationen overtog kongen klostergodset. I 1586 indrettede Frederik den Anden en kostskole for 390 adelige og borgerlige børn. I 1623 oprettede Christian den Fjerde et akademi for unge adelsmænd. Akademiet fungerede som en overbygning til skolen, men akademiet lukkede allerede i 1665. Skolen fortsatte frem til 1737. Et nyt akademi fungerede fra 1747 til 1793. I 1826 blev det tredje Sorø Akademi oprettet. Det nye akademi flyttede ind en ny klassicistisk hovedbygning. Digteren Bernhard Severin Ingemann var både lærer og forstander på det tredje Sorø Akademi. ''Elitens sorte skole'' I århundreder har Sorø Akademis skole fungeret som en traditionsbunden og striks kostskole for elitens børn. I sine erindringer skriver den socialdemokratiske socialminister Karl Kristian Steincke om sin skolegang på Sorø Akademi i 1890´erne: ”Den Lærer, vi måske havde størst respekt for, var Zoffmann, naturhistorielæreren (...) ingen forstod som han at holde disciplin, og sætte sig i respekt (…) Han havde dette ubestemmelige over sig, denne personality, som gør, at drengene rent instinktivt er klar over, at her er der intet at gøre. Glemte man i et øjebliks distraktion, hvor man var, understøttede han sin naturlige myndighed med et spanskrør, en ren medestang, som han håndterede med en ualmindelig færdighed,”