Sorø, Møllediget


Sunesønnernes Mølledige . Sunesønnernes Mølledige

Intro

Sunesønnernes Mølledige er en 1800 meter lang kanal, der løber langs Filosofgangen mellem Sorø Sø og Tuel Sø. Kanalen blev bygget af munke først i 1200-tallet og er en af middelalderens store ingeniørarbejder. Munkene skaffede vandkraft til klostret i Sorø fra den opdæmmede Pedersborg Sø...

Sunesønnernes Mølledige er en 1800 meter lang kanal, der løber langs Filosofgangen mellem Sorø Sø og Tuel Sø. Kanalen blev bygget af munke først i 1200-tallet og er en af middelalderens store ingeniørarbejder. Munkene skaffede vandkraft til klostret i Sorø fra den opdæmmede Pedersborg Sø. På grund af forskellen i vandstanden mellem de to søer, kunne man drive en vandmølle inden for klosterets område. Gravearbejdet blev udført meget nøjagtigt af munken broder Martin med en beskeden højdeforskel på tre centimeter per 100 meter. Et stærkere fald ville have betydet en hurtig nedbrydning af den gravede kanal. ''Sunesønnernes mølledige'' Kanalen hedder Sunesønnernes Mølledige, fordi den blev betalt af Sune Ebbesens sønner. Sune var fætter til biskop Absalon, der er kendt som Københavns grundlægger. Deres slægt var meget velhavende, og den havde tradition for at testamentere store formuer til cistercienserklosteret i Sorø. Hvis man gav store beløb til kirken, undgik man som troende katolik nemmere skærsilden efter døden. Sunes sønner ville helst ikke betale arven til klostret. Her viste munkenes forhandlingsevner sig at være uovertrufne. De fik sønnerne til at betale for gravning af diget som en slags afbetaling på arven. Sune havde mange børn. De to sønner, der var mest kede af at slippe formuerne til klostret, var selv biskopper.