Sophie Hedvigs Vej


Sophie Hedevig, 1700-tallet

Intro

Vejen går fra Hals Kirke mod syd til Hals Skanse. Sophie Hedevig (1677 – 1735) var dansk prinsesse, datter af Kong Christian V og Dronning Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.

Fra 1716 til 1730 ejede prinsesse Sophie Hedevig Børglum Kloster og Dronninglund Slot - hvorunder Hals Kirke, Hals Ladegård og det meste af Hals sogn hørte. Hun betød meget for egnen, bl.a. restaurerede og udsmykkede hun kirkerne i Dronninglund og Hals. I 1719 grundlagde hun egnens skolevæsen ved at oprette prinsesseskoler i Dronninglund, Hals og Hou – flere år før Kongens kendte rytterskoler blev etableret i resten af Danmark. Prinsessen tilbragte sine unge år ved hoffet i København. Der blev gjort ihærdige forsøg på at få Sophie Hedevig gift. Allerede som 12 årig blev hun forlovet med sin fætter, den senere kurprins Johan Georg IV af Sachsen, forlovelsen blev hævet i 1691, da kurprinsen ”fik andre interesser”. Et ægteskab med den tysk-romerske kejser Josef I gik også i vasken, da prinsessen ikke ville opgive sin lutherske tro. Endelig var der i 1698 planer om ægteskab med kong Karl XII af Sverige, men han havde slet ikke lyst til at gifte sig. Sophie Hedevig forblev ugift, senere rygter om et hemmeligt ægteskab med vennen, overkammerherre C. A. von Plessen, kan ikke dokumenteres. Efter moderens død og broderen Frederik IV’s kroning brød prinsessen og lillebror Carl med Hoffet. De tog ophold på godset Vemmetofte ved Stevns. I 1716 mageskiftede hun sine sjællandske besiddelser med kongen og fik i stedet Børglum Kloster og Dronninglund Slot. Ved broderen Carls død i 1729 arvede Sophie Hedevig dennes besiddelser på Sjælland, men også hans ”ret betydelige gjæld”. Det lykkedes hende stort set at få denne gæld betalt – bl.a. ved at sælge sine jyske ejendomme. Ved sin død i 1735 boede hun på Vemmetofte, der i overensstemmelse med hendes testamente blev omdannet til kloster for adelige jomfruer. Prinsesse Sophie Hedevig er begravet i Roskilde Domkirke.

Dansk Biografisk Leksikon Wikipedia Hals Arkiv.