Sondrup Plantage


Sondrup Plantage

Intro

Tre damme i skoven - og en fin tur langs fjorden. Sondrup er den eneste landsby i Odder Kommune, der ligger omkranset af skov. Denne tur begynder og slutter på parkeringspladsen, der ligger på Sondrupvej knap en kilometer syd for landsbyen.

Sondrup er den eneste landsby i Odder Kommune, der ligger omkranset af skov. Denne tur begynder og slutter på parkeringspladsen, der ligger på Sondrupvej knap en kilometer syd for landsbyen. Også parkeringspladsen er omkranset af skov, og den befinder sig lige i kanten af Sondrup Plantage.
De første træer i plantagen blev plantet i 1882 på det, der tidligere var kendt som Sandbjerge, store lyngdækkede og sandede bakker, hvor der førhen græssede får. Den 110 hektar store plantage ejes og drives stadig af det selskab, der blev stiftet i 1882, Sondrup Beplantningsselskab. Selskabets 722 anparter er fordelt på ca. 430 personer, og uanset antallet af anparter har man kun én stemme.
I 1977 blev hele Sondrup-området og Uldrup Bakker fredet, og siden er der ind mod Horsens kommet nye fredninger til, så hele området nord for Horsens Fjord nærmest udgør en naturpark med en særdeles afvekslende natur. Det bakkede landskab er en såkaldt randmoræne, som vi kan takke den seneste istid for. Isen og smeltevandets forenede kræfter formede bakkerne, mens de store strandenge langs Horsens Fjord er et resultat af den landhævning, der fulgte efter istiden.
Tæt ved parkeringspladsen ligger tre kunstige damme på stribe. De blev anlagt i 1960’erne for at få lidt vand i skoven og dermed øge dens rekreative værdi. Dammene er temmelig tilgroede, og på den midterste har birketræer indtaget en lille ø. Bevoksningen ved dammene rummer bl.a. dunhammer, dueurt, padderok, sort natskygge, brombær og skov-angelik og i mange træer slynger kaprifolier sig op ad stammerne.
Fra dammene går en lille og ret stejl sti ind i plantagen. Bevoksningen er meget varieret og underskoven tæt, men snart åbner landskabet sig, så du får et fint kik ned mod Sondrup Strand og den gren af Horsens Fjord, der hedder Amstrup Red. Bag den ligger Alrø udstrakt.
Enkelte marker langs fjorden dyrkes fortsat, og langs grusvejen vokser bl.a. brandbæger, krageklo, vilde roser, torskemund, gyvel, snerler, harekløver og vilde æbler. I 1993 blev der registreret ca. 450 plantearter i området, en fjerdedel af Danmarks samlede antal. Den store variation sikrer også et rigt fugleliv i det meget tyndt befolkede område, der kun tæller nogle få spredte ejendomme.


Link til folder