Sondrup - Åkjær Fredningen

Intro

Du står ved Henry Jensens bænk og ved markvejen som fører ind i Sondrup Åkjær-fredningen, der er en stor landskabs- og naturfredning samt Odder Kommunes største og mest værdifulde naturområde.

Hej. Du står ved Henry Jensens bænk. Du må gerne bruge bænken, Henry er død for mange år siden, han var sognerådsformand her på egnen, altså den tids borgmester. Han var populær. Hvis du kigge på korttavlen her, så ser du at grusvejen fører ned til den store fredning. Du kommer først til Amstrup enge, hvor der er gode muligheder for at iagttage fugle, f. eks. fiskehejre, musvåge, kærhøg, rørhøg, ravn og havørn. Der er også mange sommerfugle. I Danmark er der cirka 900 dag- og natsommerfugle. Her i området er der registreret mere end 600. Ude i engene passerer du broen over Åkær Å. Her kan du mod syd se til Alrø. Hvis der er højvande i Horsens Fjord bliver engene sommetider oversvømmet. Så er det nødvendigt med gummistøvler. Ude på broen over åen kan du også se det tidligere pakhus og fængsel. Det er de hvide bygninger mod syd. Hvis du fortsætter ad vejen over engen kommer du over i skovene, hvor der er et net af stier ind i de skovklædte Uldrup bakker. En af stierne fører op til den højeste top, den kaldes Blakshøj, og herfra kan du i klart vejr se Æbleø ved Bogense på Fyn. Uldrup Bakker er, som så meget andet i Danmark, formet af ismassernes bevægelser i den seneste istid. Faktisk er bakkerne her lige så gamle som Mols Bjerge, de blev også formet da isen smeltede for cirka 10.000 år siden.