Sommerlyst


Sommerlyst og Lyngdalvej. De første huse opføres i Fuglsang.

Intro

Flere af vejene i Fuglsangområdet er opkaldt efter gårde i sognekommunen Ålsø-Vejlby - Sommerlyst, Lundskov, Lyngdal, Ramskov. Luftfotoet viser Sommerlyst og Lyngdalvej med varmeværket i baggrunden ca. 1965.

Flere af vejene i Fuglsangområdet er opkaldt efter gårde i sognekommunen Ålsø-Vejlby - Sommerlyst, Lundskov, Lyngdal, Ramskov. Luftfotoet viser Sommerlyst og Lyngdalvej med varmeværket i baggrunden ca. 1965. Villavejene var del af en større plan for området, der bl.a. omfattede industriområde, plejehjem, kunstmuseum og et fremsynet gruppebyggeri. Målet var at tiltrække 1500 nye indbyggere. I spidsen for planerne stod Rigmor Wassard, som i Dagbladet Djursland d. 1. februar 1963 omtales som "Jyllands eneste og dygtige kvindelige sognerådsformand, gårdejerske Rigmor Wassard". Hun har endnu ikke fået opkaldt en vej efter sig, men måske vil der blive plads til det i de nye udstykninger ved Hestehaven?