Sommer i Næsby, Alfred I. Jensen
Intro

Alfred I. Jensens (1917-2006) motivvalg knytter sig oftest helt konkret til hans levede liv, og via hans billeder kan man således følge hans færden.

Billedet der bærer titlen: Sommer i Næsby og er malet i 1971.

Det viser udsigten fra kunstnerens hjem Vindheimar ud over Næsbyholms marker, der orienteret syd-sydvest. Vi er i den helt spæde sommer, vel snarest forår idet kunstneren satte det sidste penselstrøg den 1. juni. Farverne er dæmpede og holdt i en kølig palette af, grå, brune, grønne og blå nuancer. Lyset strømmer ned fra de lette og fine skyer, og fem telefonpæle langs u-vejen omkring Næsby fungerer næsten som taktslag der opdeler billedet lige under dets horisontale midte i en stigende bevægelse mod højre.
Sommer i Næsby er karakteristisk for Alfred I. Jensens landskabsbilleder; stilfærdigt og tro mod naturen.