Solvig Mølle


Solvig Mølle i 2004. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum


Arnåen ved Solvig i 2004. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum

Intro

Den idylliske Solvig Mølle menes at være fra 1770. Den er ikke længere i brug, men står stadig i terrænet som et smukt eksempel på tidligere tiders vandmøller.

Herregårdsmøllen

Solvig Mølle hørte oprindelig under Solvig Gods. De nuværende bygninger menes at stamme fra 1770. Vandmøllen blev nedlagt i 1924 efter en aftale med egnens landmænd, som mente, at den opstemmede mølledam skadede engene langs Arnåen. Kort efter blev mølledammen tømt og vandmøllens møllehjul fjernet. Arnåen blev i årene efter udrettet, men et naturgenopretningsprojekt har genskabt åens snoninger i 2003.