Solvig


Den tidligere herregård Solvig i 2004. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum


Staldbygningen ved Solvig. Fotograf: Henrik J. Møller. Tønder Museum

Intro

Den tidligere herregård Solvig har undergået mange forandringer siden 1390, hvor den omtales første gang. I dag hører gården under Schackenborg Slot.