Solsø hede
Intro

Solsø er en lille sivomkranset sø, hvis spændende naturhistoriske værdier ligger gemt under vandoverfladen. Søen rummer nemlig et arkiv over plantelivet i Vestjylland gennem mere end 130.000 år. Solsø...

IntroduktionSolsø er en lille sivomkranset sø, hvis spændende naturhistoriske værdier ligger gemt under vandoverfladen. Søen rummer nemlig et arkiv over plantelivet i Vestjylland gennem mere end 130.000 år. Solsø regnes for en af Danmarks ældste søer. LandskabetSolsø ligger midt på Skovbjerg Bakkeø omgivet af landbrugsjorder i et bølget landskab. Søen, der oprindelig var mange meter dyb, ligger i en lavning uden hverken tilløb eller fraløb, omgivet af brede bræmmer af star, dunhammer og tagrør. Søen er drænet og dækker nu et meget mindre areal end før. PlantelivetDet planteliv, man kan se i og omkring søen er ikke specielt, men i søens bund, er der gemt et enestående arkiv over plantelivet i Vestjylland siden næstsidste istid for mere end 100.000 år siden. Søen er dannet i næstsidste istid i en lavning i morænen. I den lange mellemistid før sidste istid, flød sand og ler ud og lagde sig på bunden af den dybe sø. Under sidste istid nåede isranden kun til den jyske højderyg 30-40 km mod øst. I de mange tusinde år søen har eksisteret, er der blæst blomsterstøv ud i søen fra det omgivende landskab. Støvet – pollen – har blandet sig med planterester og er sunket til bunds. Ved at undersøge pollenresterne i søens bundlag kan botanikere danne sig et indtryk af, hvordan Vestjylland har været bevokset med skove og heder gennem tusinder af år. VejbeskrivelseGPS X: 56º 7' 4.84", Y: 8º 36' 49.31"Solsø ligger op til Knivsbækvej ca. 3 km nord for Videbæk. Der er ikke adgang til søen, men søen kan ses fra Knivsbækvej. Vis Solsø på et større kortFredningen og dens plejeSolsø og dens omgivelser – i alt ca. 2 ha Solsø og dens omgivelser er fredet i 1980 for at bevare de videnskabeligt værdifulde bundlag med dele af arkivet over Danmarks naturhistorie. ''Link til fredningskendelse ''Solsø , 1980 Yderligere informationDN Ringkøbing-SkjernKristian Albæk PedersenStovstrup Engvej 4, Ådum6880 TarmTlf.: 97373713Email: kap.pedersen@gmail.comWeb: www.dn.dk/ringkoebing-skjern ''Om fredningen og dens bestemmelser: ''Ringkøbing-Skjern KommuneVed Fjorden 66950 RingkøbingTelefon 99742424