Soldatergraven ved Hjortehuset


Tyskergrav ved Houstrup Strand. Foto: Karen Riisager


Tyskergrav. Foto: Karen Riisager


Tyskergrav ved Houstrup Strand. Foto: Karen Riisager

Intro

Under Anden Verdenskrig var der ved "Hjortehuset" en baraklejr til indkvartering af tyske soldater. På stedet ses stadig en gravplads for en tysk soldat, der begik mytteri få dage før kapitulationen.

Mytteri i baraklejren

Ca. 200 meter vest for ”Hjortehuset” opførtes under Anden Verdenskrig en lille lejr bestående af 3-4 barakker til indkvartering af infantarister, der havde ansvar for sikring af kysten i ved Hovstrup Strand.

Et par dage før kapitulationen blev der mytteri, hvorved en af mytteristerne, en underofficer, blev skudt ned. Han blev begravet lige vest for baraklejren. De jordiske rester blev sidst i 1980'erne flyttet til flygtningekirkegården i Oksbøl, men man kan stadig se det oprindelige gravsted ved lejren, markeret med en lille indhegning.