Solbakke


Solbakke - Bogensevej 104, Næsby.


Solbakke - Bogensevej 104

Intro

Solbakke. Bogensevej 104 oprindeligt en firlænget gård, hvoraf kun stuehuset er bevaret. Solbakke er især kendt for at have haft en storkerede, som var beboet for sidste gang i 1967.

Solbakke (matr.nr. 5 a)
Oprindelig firlænget gård, hvis stuehus er bevaret (Bogensevej 104). Efter at gården var overgået til selveje, beboedes den af sogne­præsten i Allesø Næsbyhoved-Broby, Knud Grønvold, men det var kun en kortere tid. Hans sognebørn var utilfredse med, at deres præst var bosat i det yderste hjørne af pastoratet. De klagede og fik medhold, og Grønvold måtte flytte tilbage til præstegården i Allesø. - Sam­men med de to nærmest liggende gårde brænd­te Solbakke i 1841, og den genopførtes på sam­me sted.
I 1964 overtoges Solbakke af Allesø Næsby­hoved-Broby kommune til udstykning, og på den tilhørende jord vest for gården opførtes omkring 1970 Eventyrparken.
Solbakke havde en årrække egnens eneste storkerede, som alle kastede et blik på, når de passerede. Oprindelig byggede et storkepar rede på taget af en lade, men den brændte omkring 1914. Året efter vendte storkeparret troligt tilbage og byggede nu rede på en tele­fonpæl. Det modsatte telefonvæsenet sig, og det fik ejeren af gården til at rejse en stor egestamme, hvor storkene derefter holdt til. Stammen ses på det øverste billede til venstre for den bageste ladebygning. I 1967 var storkene for sidste gang i Næsby. Året efter kom kun den ene, og siden har storke ikke bygget rede i Næsby.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995