Sogneskelsten


Sogneskelsten

Intro

Tre sten fra o.1792 på deres originale plads ved Kærhusvej, Brejning-vej og Gammel hovedvej i Ravnsbjerg bakker. På denne sten står der Brejning - Lem, det sidste navn henviser til tingstedet, der i en periode lå i Sdr. Lem.