Sognefoged og fisker Otto Heide Sørensen

Intro

Af Gurli Jensen, Hvide Sande Sognefoged og fisker Otto Heide Sørensen - en markant personlighed på Holmsland Klit. Han var hele sit liv bosat i Haurvig, døde i 1964 og ligger begravet på Haurvig kirkegård.

Otto Heide Sørensen blev født 29.9.1889 i Haurvig. Han var fiskeskipper, men lagde derudover mange kræfter i lokalområdet, hvis udvikling han medvirkede til via sine mange hverv. Det var især fiskeriet, der stod hans hjerte nær. Han var blandt andet i bestyrelsen for Vestjysk Fiskeriforening, medstifter og formand for bestyrelsen i Hvide Sande Fiskeriforening, medlem af sluseudvalget m.v. Derudover sad han i sognerådet gennem en lang årrække. Også hvervet som klitfoged og strandfoged bestred han gennem mange år. Det fortælles om ham, at da han på et tidspunkt kæmpede for nogle lokale forbedringer, rejste han den lange vej til ministeriet i København. Her mødte han op og bekendtgjorde, at han ikke havde tænkt sig at rejse tilbage, før han havde opnået det, han ville. Og det fortælles også, at det lykkedes for ham ! Otto Heide Sørensen var hele sit liv bosat i Haurvig, og døde i 1964