Social- og Sundhedsforvaltningen


Latinskolen set fra Nicolai Plads. Skolen blev indviet i 1845, og fungerede senere som gymnasium. I 1977 flyttede Kolding Social- og Sundhedsforvaltning ind i bygningen.


Ernst Octavius Brusendorff, f. 16. september 1867 i København var lærer ved Kolding Latinskole 1901-32. Han blev i 1916 udnævnt til adjunkt og var fra 1919 lektor. Han var meget vellidt af eleverne, som ofte besøgte ham i hans hjem. Han døde i 1934.

Intro

Bygningen, hvor den nuværende Social- og Sundhedsforvaltning holder til, var oprindeligt latinskole og blev sidenhen realskole for til sidst at fungere som det første kommunale gymnasium i Danmark.

Hovedbygningen ud mod Nicolaiplads blev bygget i 1842 til Kolding Latinskole efter tegninger af arkitekt N.S. Nebelong. Efter en periode som realskole fra 1856 til 1880 blev det det første kommunale gymnasium i Danmark. I 1975 flyttede Kolding Gymnasium ud til nye bygninger på Skovvangen, og huset blev indrettet til Socialforvaltning. Den sydlige fløj, der vender over mod boligbebyggelsen Midtgården, stammer fra 1915 og er tegnet af Andreas T. Hagerup.


Socialforvaltningen, Nicolai Plads
1845/1915, tidligere Kolding Gymnasium. Arkitekt N.S. Nebelong
Klassicistisk bygning i gule sten. Bygningskomplekset er tydeligt ændret over flere perioder. Det er i bygningen ud mod Svietorvet, hvor den oprindelige karakteristiske geometriske murstensornamentik er indføjet i tilbagetrukne store og små vinduesnicher. Enkelt og med en fin logisk variation af murstenens form. Enkelte kvadratiske sten indføjet. Facaden præges også af de meget forskellig formede vinduer, hvis placering er tydeligt styret af bygningens oprindelige anvendelse. Gavlen mod Nicolai komplekset er et fint eksempel på lisener med buefrise og bindsøjler, der stræber højt.