Snuromdiget


Pumpehuset ved Sejerskogen. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Snur-om-diget udgør en sekundær spærring bag Emmerlev dige.

Bag ved Emmerlev dige findes der en sekundær spærring imod oversvømmelser. Denne spærring hedder Snuromdiget og det strækker sig fra Højer bakkeø til bakkeøen ved Daler.

Der var en stormflod i februar 1825, og da kong Frederik VI i sommeren 1825 besøgte egnen kom han også til Højer. For at forhindre at vandet ved et nyt gennembrud skulle trænge ind i Højer kog anlagde man 3 år efter Snuromdiget, som løber nord for Tøndervej parallelt med denne.

Inden man byggede Emmerlev dige i 1926-27 var Snur-om-diget den eneste beskyttelse mod vandmasserne for Tøndermarskens nordlige flanke.

Digets længde er cirka 1,5 kilometer og højden er på 4,20 meter. Digekronens bredde er 4 meter.

Sejersbæk kog afvandes gennem Snur-om-diget af Sejersbæk til Højer sluse. I vejbroen over bækken har man i 1964 indbygget en sluse til beskyttelse af Tøndermarsken i tilfælde af brud på Emmerlev dige.Litteratur:
Folmer Christiansen; "Sparekassen i Højer 1843-1993. Med træk fra Højer by"
Claus Christian Rolfs; "Højer sogns og flækkes historie"