Snurom Pumpestation


Pumpehuset ved Sejerskogen. Foto: Henrik J. Møller


Etablering af pumpestation i forbindelse med afvandingen af Tøndermarsken, 1929.

Intro

Snurom Pumpestation er en af fire pumpestationer, der siden 1929 har afvandet Tøndermarsken.

Snurom Pumpestation, der blev opført i 1929 i forbindelse med afvandingen af Tøndermarsken, ligger i Sejersbæk kog ved Snuromdiget øst for Højer.
Pumpestationen har to pumper med en maximal ydelse på 1500 liter pr. sekund og af- og bevander et området på godt 2000 hektar - herunder Sejersbæk kog. Vandet pumpes op i den nygravede del af Sejersbæk og ledes derfra til Vidåen.

Litteratur:
Folmer Christiansen: Der var engang - gamle billeder fra Højer egnen, 1990.


Alle fire pumpestationer bærer præg af Bedre Byggeskik-stilen: de er opført i blank mur med røde teglsten, med velproportionerede vinduespartier og tag belagt med rødt tegl.
Bygningerne er markante i det flade marsklandskab, og deres betydning afspejles i den omhu, der er lagt i den arkitektoniske og håndværksmæssige bearbejdning.

Pumpestationerne er alle tegnet af den daværende godsinspektør på Schackenborg Slot, H. C. Davidsen (1876-1962), der også var en dygtig fotograf og arkitekt.


Afvandingen af Tøndermarsken i perioden 1926-1930 er et af Danmarkshistoriens største ingeniørprojekter, hvor ikke mindre en 12.000 hektar marsk skulle afvandes. Projektet blev iværksat for at opnå en større udnyttelse af marskens jordarealer, der indtil da hver vinter blev oversvømmet af vand fra Vidåen, når Højer Sluse på grund af storm i lange perioder var lukket og åen ikke kunne komme af med sit vand.

I forbindelse med afvandingen blev der etableret diger langs Vidåen, der gravedes mere end 300 km be- og afvandingskanaler, og de fire pumpestationer skulle pumpe vand ind og ud af marsken. Som følge af marskens afvanding, forsvandt traditionelle næringsveje som fiskeri og høstning af tagrør og søgkogleaks, og landbrug blev det primære erhverv.