Sneppevej

Intro

Sneppevej med sideveje blev anlagt omkring 1970 over bygmester Jens Svendsens areal i "Fuglekvarteret" i Klarup.

Den allerede eksisterende Sneppevej - en lille sidegade til Strandskadevej - blev inddraget i Strandskadevej, og navnet flyttet til den nye vej 14. september 1970. Men beboerne klagede, i et brev til byrådet skriver de ''' ''' '''"Vi har hidtil anvendt gadenavnet Fuglevænget, og vi synes ikke at Sneppevej på samme måde er dækkende for det her store område bestående af en lang gade med blidveje til begge sider. Endvidere er navnet Sneppevej svært at udtale især for Børn". ''' Beboernes forslag om Fuglevænget eller Fuglebakken bliver ikke efterkommet. Begrundelsen fra Byrådets side er, at navnene allerede er brugt andre steder i Aalborg Kommune.

''Aalborg Byrådsforhandlinger'' 2.03.910.