Snedkermester N. Chr. Jensen


Intro

N. Chr. Jensen og hustru kom til Auning i 1901 som fattige og påbegyndte en arbejdsom tilværelse. I starten med ligkister, billedind- ramning, tøjruller, vand- og ajlepumper samt almindelig bygningsarbejde. I 1907 blev bolig og værksted i Østergade 6 bygget. I 1918 blev firmaet flyttet til Middegade

Snedker og tømmer N. Chr. Jensen og hustru kom til Auning i 1901 som fattige og påbegyndte en arbejdsom tilværelse. I starten med ligkister, billedindramning, tøjruller, vand- og ajlepumper samt almindelig bygningsarbejde. Chr. Jensens eneste medarbejder på værkstedet var i mange år hans hustru. N. Chr. Jensen døde i midten af 1930’erne efter en mindre operation, som gik helt galt. Billedet er malet efter hans død. Maleriet er malet af H. C. Lund og dateret 1937. N. Chr. Jensens barnebarn har indleveret maleret til Sønderhald Egnsarkiv i 2014. Efter stifterens død førte sønnen Robert Jensen virksomheden videre. Efter sabotagen i 1943 etablerede Robert Nielsen Auning Finerværk umiddelbart efter befrielsen i 1945. Startkapitalen var en forsikringssum på henved 400.000 kr. for den total ødelagte fabrik efter sabotagen i 1943. [http://auningby.dk/auning-bymuseum/byens-gamle-virksomheder/auning-mobelfabrik/#c1041 Læs mere om de store møbelfabrikker i Auning her!]