Snedker Bendixen i Sdr. Bjert


Snedker B. Bendixen ved sin høvlebænk i værkstedet på Vesterløkke i Sdr. Bjert.

Intro

Snedker B. Bendixen havde sin forretning på Vesterløkke 7 i Sdr. Bjert. Ved siden af snedkerforretningen var han også sognets ligkistemager.


Snedker B. Bendixen er i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet en af Sdr. Bjert sogns kendte håndværkere og har sin snedkerforretning i tilknytning til familiens bolig på Vesterløkke 7. Snedker Bendixen udfører mange opgaver for kommunen med ombygning og reparation både på skoler og fattiggården. I forbindelse med Fattiggårdens ændring til også at huse alderdomshjem i 1900 er det Bendixen, som udfører det dertil hørende snedkerarbejde til en pris på 186 kroner. I 1894 vinder Bendixen en licitation over fremstilling af ligkister til sognets fattige, en opgave han åbenbart har i mange år, for i 1917 må han meddele sognerådet, at han ikke længere er i stand til at fremstille kisterne til 15 kr. pr. stk., hvorefter prisen forhøjes til 20 kr. pr. stk.