Snave Forsamlingshus


Dreslette Lokalhistoriske Arkiv


Dreslette Forsamlingshus Ørbækvej 1 Snave


Dreslette Forsamlingshus 1918


Dreslette Forsamlingshus

Intro

Snave Forsamlingshus ligger midt i Snave by og her har Dreslette Lokalhistoriske Arkiv til huse.

Dreslette sogns Forsamlingshus Anno 1890 Dreslette sogns Forsamlingshus blev bygget i 1890, der blev stiftet et aktieselskab, der tegnede 95 aktionærer. De følgende oplysninger har jeg taget fra den protokol, som er opbevaret på Lokalhistorisk Arkiv i Dreslette. Protokollen er startet fra husets begyndelse i 1890. Det officiel navn var Aktieselskabet Dreslette sogns Forsamlingshus. Den 10 maj 1890 blev opførelsen af forsamlingshuset sat i gang. 17 november 1890, var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, der blev foretaget valg af revisor til byggeregnskabet, valgt blev Hr. lærer Jakobsen, Mullerød og gdr. Peter Madsen, Dreslette. Man besluttede også at købe bord og stole til bestyrelseslokalet, lokalet skulle også bruges til Dreslette Sogneråds møder. Der står ikke ret meget i protokollen om selve byggeriet, men på generalforsamlingen den 13 december 1890, var der enighed om at, afholde juletræsfest. Byggeregnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt af samtlige aktionærer. På bestyrelsesmødet den 9 januar blev der givet tilladelse til Pastor Holme, Dreslette, til at afholde bibellæsning i forsamlingshuset uden vederlag. På bestyrelsesmøde den 17 februar 1891 blev følgende behandlet: i anledning af at dilettanterne her i sognet agter efter påske, at afholde dilettantforestilling i huset, vedtoges det på den betingelse, at det halve overskud tilfalder huset, samtidig blev det bestemt, at der måtte afholdes dans efter de to sidste forestillinger, men der skulle sluttes kl. 24. (Citat fra protokollen slut) Det er meget morsomt at studere den gamle protokol, den siger meget om starten på forsamlingshuset og hvordan de ansvarlig tog nøje højde for, at alt foregik på en anstændig måde. Jeg synes også, at det er morsomt, at se at der også blev opført dilettant som noget af det første i huset. Vi har lige den 19 februar fået indbydelse til dilettantforestilling i huset marts 2003, altså noget, der har foregået i huset i 112 år.
Da Forsamlingshuset blev bygget i 1890, bestod det af en stor sal og et mindre bestyrelseslokale, det fremgår af protokollen, at Dreslette sogneråd også holdt deres møder i det lille lokale, der oplyses at sognets mange foreninger holdt bestyrelsesmøder i lokalet. Referaterne fra husets egen bestyrelse, begynder altid med, at bestyrelsesmødet blev holdt i eget lokale. Ifølge protokollen fremgår det tydelig, at der var mange aktiviteter lige fra starten af i huset, det var sikkert meget rart for alle de kræfter, der havde været i gang for, at få huset op af stå at kunne konstatere, at der virkelig var brug for et forsamlingshus i Dreslette. På et bestyrelsesmøde i 1900, blev det vedtaget, at der skulle sættes årstal på huset. I 1918 besluttede bestyrelsen at foretage en tilbygning til forsamlingshuset. Tilbygningen indeholdt en mindre sal med egen indgang. Sognerådet bad om tilladelse til at afholde efterskole to gange om ugen om vinteren, til en pris af 150 kr.. Salen blev altid kaldt for skolen, som det fremgår af protokollen. Man lejede skolen ud til gymnastik, danseskole og mange andre ting. Senere blev salen meget brugt til kursus af den lokale husholdningsforening, helt op til man fik den nye sogneskole i 1960. En kort tid efter den nye sal var bygget, fik man henvendelse fra nogle, som havde en samling bøger, om at få lov til at indrette en stue oven over den nye skolestue, den skulle bruges til opbevaring af bøgerne. De fik tilladelsen og ret til at bruge det i 15 år, men de skulle selv betale alle udgifter ved indretningen. Det er formentlig starten på et bibliotek i Dreslette sogn. (I 1924 blev der igen bygget til forsamlingshuset, denne gang byggede man en lejlighed til værten, der blev bygget en fløj mod nord. Den firkant, som nu fylder hjørnet imellem den nye tilbygning og den første bygning, indeholder gang, garderobe og toiletter, den bygning er bygget til i 1980’erne). Op igennem årene er der foretaget mange store og små restaureringer, først i 1950’erne blev der foretaget en stor renovering, hovedindgangen blev flyttet om på nordsiden af huset, der blev lavet en sene, der hvor den gamle hovedindgang var samt der, hvor det lille bestyrelses rum var. I 2002 er der foretaget en stor renovering af hele huset, der er lagt nyt gulv, et nyt køkken er installeret, hele huset er blevet malet, så det er helt i orden med gode lyse og pæne lokaler. En meget stor del af arbejdet er foretaget af frivillig arbejdskraft. Efter at jeg nu har læst i protokollen fra 1890, samtidig med at jeg har set i regnskabsbogen fra 1923, har jeg stødt på så mange forsk. foreninger, der har brugt forsamlingshuset, at jeg vil prøve at lave en beskrivelse over nogle foreninger og prøve, at forklare, hvad de forsk. foreninger stod for. Forsamlingshuset blev også brugt til andet end foreningsmøder, generalforsamlinger og andre offentlige møder. Der har været adskillige private fester, såsom konfirmationer. bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, runde fødselsdage og andre begivenheder. Da der var en vært, der boede i lejligheden, var det værten, der sørgede for, at huset var klar til fest, der var en fast stab, der sørgede for madlavningen, bordpyntning, og hvad der ellers skulle gøres. Efter at lejligheden blev nedlagt, var der ansat en vært, som tog sig af huset, man kunne bestille en fest og den ansatte vært sørgede for, at lave maden, samt sørgede for betjeningen og indkøb af alt, hvad der ellers skulle bruges. Huset bruges også til mindesammenkomst efter begravelser. Forsamlingshuset er afstemningssted, når der er Folketings - og kommunalrådsvalg, samt andre afstemninger.


Bygningen er opført 1890