Snaphanen på Frederiksminde


Snaphanen


Ved afsløringen, i midten fhv. Landstingsformand J.P. Jensen, Stevns. Til højre Kgl. Hofbroncestøber Rasnussen, København


Festen på hotel Frederiksminde, efter afsløringen


Aftenens Program efter afsløringen

Intro

De danske Snaphaner var en udløber fra Sverige, hvor almuen havde rejst sig som en modstandsbevægelse mod den svenske konge da han tilbageerobrede Skåne-Halland og Blekinge fra Danmark.

''Snaphanerne'' Historien om Snaphanerne i Danmark er i korte træk deres tilknytning til Sydsjælland og Svend Gønge. der 300år tidligere havde kæmpet mod den svenske kong Karl Gustav da han med sin hær stod på Sjælland og ville underlægge sig Danmark. '' '' ''Et minde for Snaphanerne'' Dette var overskriften i den opfordring som en komite bestående af kendte personer fra København og Stevns, underskrevet af borgmesteren i Præstø H.F. Carøe udsendte til offentligheden med opfordring til at støtte dette projekt økonomisk. Komiteens idemand fhv. Landstingsmand J.P. Jensen, Stevns havde nemlig tidligere den 20. februar 1951 sendt et brev til Præstø Byråd hvor der blev fortalt, at komiteen ville forære byen en kopi af den statue som den skånske billedhugger Axel Ebbe havde fået opstillet af sin Snaphane i Hembygdsparken i Häsleholm i Vester Gønge herred i Skåne og ønsker at forhøre, om byrådet ville være interesseret i at modtage denne gave men samtidig være behjælpelig med et økonomisk bidrag til rejsning af selve statuen. En forventet omkostning på mellem 12-14.000kr. ''Præstø byråd svarede den 2.marts 1951 med følgende'' '''Det meddeles Dem herved, at byrådet har vedtaget med tak at modtage en statue af en ’Snaphane’, samt er villig til at yde bidrag til rejsning af denne. P.b.v.''' '' '' ''Afsløringen og festen'' Den 29.sptember 1951blev statuen afsløret og blev ifl. Aviserne transmitteret både over dansk og svensk radio. Det var en smuk højtidelighed med 800 deltagere. Som det blev sagt i en tale''', skal statuen ikke blot være et minde om Gøngernes kamp, men den skal tillige minde os om de frihedskæmpere vi senere har haft, ikke mindst under den tyske besættelse.''' Efter afsløringen var der fest på Hotel Frederiksminde med et stort program, se nedenstående