Smidstrup kirke


Smidstrup kirke

Intro

Den ganske anseelige kirke i Smidstrup består af et romansk kor og skib, der inden år 1250 blev forlænget i vest. Senere endnu blev der opført to sengotiske tilbygninger - tårn i vest og et stort gravkapel ved skibets sydside. Den oprindelige kirke stammer fra anden halvdel af 1100-tallet.

Den ganske anseelige kirke i Smidstrup består af et romansk kor og skib, der inden år 1250 blev forlænget i vest. Senere endnu blev der opført to sengotiske tilbygninger - tårn i vest og et stort gravkapel ved skibets sydside. I nyere tid er desuden kommet et våbenhus til. De romanske bygninger er opført af granitkvadre over skråkantsokkel. I dag fremtræder de romanske dele synligt i kirkemuren med hvidt optrukne fuger, mens de senere tilbygninger er hvidtede.

Af oprindelige enkeltheder ses i korets sydmur et tilmuret og lavtsiddende romansk rundbuet vindue. Det er et såkaldt spedalskhedsvindue, hvor sognets spedalske kunne modtage de kirkelige handlinger uden at skulle udsætte de øvrige sognebørn for smittefaren.

Kirkens indre er præget af en ombygning i slutningen af middelalderen, hvor korbuen blev ændret, mens koret fik krydshvælv. Koret har desuden kalkmalerier fra midten af 1500-tallet. På alterbordet, der dækkes af træpaneler fra 1600-tallet står midterpartiet af en meget flot skåret sengotisk fløjtavle fra omkring år 1500. Døbefonten er romansk med relieffer af to løver, en drage og en kerub (et himmelsk væsen). Prædikestolen er fra omkring 1610-20, mens himlen er fra midten af 1700-tallet med Christian VI’s monogram. Kirkens klokke er fra 1585 og støbt af Matthias Benninck fra Lübeck, der ligeledes har støbt klokken i Egtved kirke.

Henvisning:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk