Smidstrup

Intro

Landsbyen bliver omtalt første gang o. 1330 under navnet Smithstorp. Første del af navnet - smith - er det gamle danske ord for smed. Der er i sognet fundet flere smeltesteder for jernudvinding. Andet led er afledt af torp, gl. dansk for lille landsby. I 2008 havde byen 724 indbygere.