Smerup skole


Smerup Skole. Fotograferet den 12. april 1993. Fotograf: Erik Achen


Uddrag for "Embedsbog for Smerup Skole i Fakse Herred og Præstø Amt. Autoriseret 14. juni 1908.


Uddrag fra "Tilsynets Paategninger"

Intro

Smerup Skole, beliggende Smerupvej 23 A i Smerup er opført i 1877. Skolefunktionen ophørte i 1939. Kilder: Erik Achen: Smerup 1993, Faxe Kommunes Arkiver, J nr 1994/90029.

Før Smerup skole opførtes i 1877 har der formentlig været holdt skole på ejendommen Møllehusvej 24, Smerup, som opførtes omkring 1760 og af samme type som Prins Carl's Skole i Store Torøje.

I 1939, hvor skolen i Smerup blev nedlagt overførtes såvel lærer Johannes Christiansen som eleverne til den nye Spjellerup Smerup Skole.

Uddrag fra "Embedsbog for Smerup Skole i Fakse Herred og Præstø Amt" autoriseret 14. juni 1908:

Uddrag fra "Tilsynets påtegninger"( se billede):
"1916, 18. oktober besøgte jeg Smerup Skole og var meget tilfreds med Skolens Tilstand. Børnene svarede flinkt og livligt og læste i det hele taget meget godt. Skolen bar præg af at Hr lærer Christiansen arbejder dygtigt og solidt."

Uddrag fra "Personalia"(se billede):
Lærer Poul Bondesen slutter sit indlæg således: "kaldtes endelig 8. juni 1901 til nuværende Embede som Skolelære og Kirkesanger i Smerup."


Holger Wulff, født 1768, degn samt lærer i Smerup og Store Spjellerup
Daniel Musæus, degn samt lærer i Smerup og Store Spjellerup
Christian Madsen, født 1769, skoleholder, tidligere korporal
Daniel Christophersen, skoleholder
Jørgen Jensen, indtil 1785, skoleholder
Rasmus Nielsen, fra 1785, skoleholder
Lars Hansen, til ca 1800, skoleholder og væver
Johannes Danielsen. til 1850. skoleholder og væver, søn af Daniel Christophersen
Biskop Mynter siger om Johannes Danielsen i 1809 at "han er ringere end Faderen i Evner og
Kundskab, men et godt menneske".
Thorvald Emil Frost, hjælpelærer under Johannes Danielsen
Hans Jacob Albrecht Schiøttil, til 1858
Poul Bundesen, til 1901
Johannes Christiansen, til 1939