Smedjen i Den Fynske Landsby


Ulbølle smedie i Den Fynske Landsby.


Ulbølle smedie i Den Fynske Landsby.

Intro

Den Fynske Landsbys smedje (hus nr. 17) stammer fra Ulbølle på Sydfyn. Grovsmeden var en vigtig del af landsbyen, han reparerede værktøj og redskaber, han skoede heste og lavede beslag mv. Ulbølle Smedje blev bygget i 1849.

Ulbølle Smedje blev bygget i 1849 som den tredje i sognet af smedesvend Johannes Frandsen. Der var behov for mange smede til at tage sig af mange nye redskaber, som landbruget var begyndt at anvende. Trods dette behov klarede Ulbølle Smedjes første ejer sig dog ikke. I 1854 måtte han sælge hus og smedje. Den tredje og sidste smed i Ulbølle Smedje var Mads Søren Madsen, hvis søn i 1948 solgte til Den Fynske Landsby.

Folketællinger
1850
Johannes Frandsen, 31 år, Gift, Smed, Huusfader, født i Faarborg
Louise Christiane Sophie Pedersen, 29 år, Gift, hans Kone, født i Augustenborg
Poul Hansen Stich??, 61 år, Enkemand, Smedesvend, født i Korsøer

1855
Hans Henriksen, 34 år, gift, Smed, født på Langeland
Ane Marie Andersdatter, 34 år, gift, hans kone, født i Aastrup
Ane Kristine Hansen, 3 år, ugift, deres børn, født i Aastrup
Karen Hansen, 1 år, ugift, deres børn, født i Ulbølle
Rasmuse Olfert [Henriksen], 17 år, ugift, lærling (bror?), født på Langeland

1860
Hans Henriksen, 38 år, Gift, smed, huusfader, født i Humble, Langland
Ane Marie Andersdatter, 39 år, Ugift, hans kone, født i Aastrup
Ane Kirstine Hansen, 8 år, Ugift, deres børn, født i Ulbølle
Karen Hansen, 6 år, Ugift, deres børn, født i Ulbølle
Nicolai Christophersen, 18 år, Ugift, smedelærling, født i V. Skjerninge

1870
Hans Henriksen, 48 år, Gift, Husfader, Smed, født i Humble
Ane Marie Andersen, 48 år, Gift, Husmoder, født i Aastrup
Marie Christine Hansen, 10 år, Ugift, Barn, født i Ulbølle
Henrik Hansen, 4 år, Ugift, Barn, født i Ulbølle
Mikael Christensen, 20 år, Ugift, tjenestetyende, smedekarl, født i V. Aaby

1880
Hans Henriksen, 58 år, Gift, husejer, smed, født i Humble
Anne Marie Andersen, 58 år, Gift, husmoder, hans hustru, født i Aastrup
Hans Jørgensen, 3 år, Ugift, deres plejesøn, født i Faaborg
Mikael Kristensen, 29 år, Ugift, smedesvend, født i Vesteraaby

1890
Mads Madsen, 30 år, Gift, husfader, smedemester, født i Horne
Anine Martine født Jørgensen, 29 år, Gift, husmoder, født i Horne
Lars Peter Larsen, 26 år, Ugift, tjenestetyende, smedesvend, født i Diernæs

1901
Mads Madsen, født 1/5 – 1859, Gift, Husfader, Husejer og smed, født i Horne
Anine Jørgensen, født 16/3 – 1860, Gift, Husmoder, født i Horne
Kristian Madsen, født 25/9 – 1893, Ugift, Barn, født i Ulbølle
Anna Madsen, født 9/8 – 1897, Ugift, Barn, født i Ulbølle
Niels Kristensen, født 16/1 – 1881, Ugift, Smedesvend, født i Eising, Jylland


Smedjen er en fire x fire fags bindingsværksbygning. På grund af risiko for brand har den tegltag. Der er et halvtag, så man kan arbejde ude. Smedjen har værksted i stueetagen og et kammer til smedesvenden på første sal. Således indrettet var den i brug, indtil kort tid før den flyttede til Den Fynske Landsby. Smeden boede selv i stuehuset, hvor der også var stald til en ko.

Smedjen stammer fra landsbyen Ulbølle - se smedjen i de oprindelige opgivelser her.


Ulbølle Smedje lå oprindeligt ved landevejen mellem Svendborg og Faaborg ca. ½ km øst for den sydfynske landsby Ulbølle. Stuehuset ligger der endnu.

Ulbølle var en af Fyns største landsbyer med ca. 40 gårde. Indtil selvejet slog igennem i midten af 1800-tallet, var landsbyen stort set ejet af nabohovedgården Rødkilde. Rødkilde gennemførte (for Fyn) atypisk gennemgribende landboreformer, idet man blokudskiftede landsbyens mark, nedlagde landsbykernen og nybyggede 27 gårde ude på marken. Nybygningerne brød med traditionen for firlængede gårde, idet de var tolængede vinkelbygninger ikke ulig Hulegården

Den Fynske Landsby købte smedjen i 1948 og genrejste den året efter.

Læs mere om Ulbølle Landsby