Smeden

Intro

Otto Pedersen (1902-1995) Smeden, u.å. en hilsen til håndens arbejde

Otto Pedersen (1902-1995)
Smeden, u.å.
Granit

Placering: Smedenes Andelsboligforening, Østerbæksvej 92