Smede- og maskinværksted fra Rynkeby, Fyn (nr. 83)


Mester Henriksen yderst til højre med svende og lærlinge foran værkstedet. 1920erne


Smedjen lå i hovedgaden i Rynkeby. Den lukkede i 1980erne.


Smedjen fra Rynkeby er indrettet til at vise de forskellige metalfag. Her er smede igang ved esse og arbolt.


Sådan ligger smedjen fra Rynkeby på Frilandsmuseet - på hovedgaden ligesom på hjemstedet.

Intro

Smedeværkstedet blev bygget i 1890erne og var rammen om en blomstrende lokal maskin- og vvsvirksomhed centralt beliggende i hovedgaden i Rynkeby på Fyn. Der hørte en bolig til, men kun værkstedet blev flyttet til Frilandsmuseet.

Værkstedet er indrettet, så det rummer alle mellemkrigstiden metalfag: maskinbygger, beslagsmed, gørtler og metaltrykker. De fleste af dem er væsentligt forandrede eller næsten forsvundne, men i samtiden leverede metalfagenes håndværkere varer, redskaber og ydelser, som man ikke kunne være foruden. På Frilandsmuseet bruges værkstedet til demonstrationer af smedehåndværket Bygningen er fra en gang i 1890erne i grundmur i en nøgtern stil, typisk for bygninger og virksomheder i de små byer på landet. Vinduerne er fabriksfremstillede på et af Danmarks utallige jernstøberier, og døre og porte sandsynligvis produceret på et lokalt træværksted. I 1914 blev værksted med hus opkøbt af den unge og fingersnilde maskinbygger Henrik Christian Henriksen. Han udviklede og byggede små maskiner til de lokale landbrugere. Han opstillede også vandpumper på gårdene, sleb økser og levere skruer, beslag og andet småt jerngods på bestilling. Han rensende også 4 lokale mejeriers kedler, reparerede haner og pumper og leverede rør. Den fornemste kunde var dog uden tvivl Baron Bille Brahe Selby på herregården Rønninge Søgård. Henriksen reparerede nogle gange i årene 1914 og 1915 herregårdens nymodens centralvarmeanlæg. Henriksens søn overtog værkstedet efter ham, og det lukkede i 1980erne.