Smølled 1864


Nogle preussiske stillinger i Sundeved


Preussisk smedeværksted


Smølled Kro

Intro

Under krigen 1864 havde preusserne behov for mange forsyninger. Det meste gik gennem Smølled ved Nybøl Nor via skib fra Flensborg. Endvidere var der en dansk skanse i størrelsesorden 1 : 1, hvor angrebet blev øvet.

Smølled er en lille lokalitet mellem Nybøl og Broager.
Lokaliteten er placeret ved Nybøl Nor, med teglværker incl. lange broer,
der gjorde det muligt at aflevere sejlet gods.

Ingeniørafdelingen på Smølled,den glemte enhed, sørgede for alt det kedelige.
Hovedkvarteret med oberst Krigsheim lå i den nu fjernede gamle kro Smølled.
Det materiel, preusserne havde behov for, blev oplagret her, indtil de skulle bruge det.
Det hele blev sejlet hertil fra Flensborg gennem Egernsund.

Endvidere havde preusserne ladet fremstille en dansk skanse i målestok 1:1.
Her øvede 46 kompagnier, der skulle deltage i stormen.
Skansen lå bag de to tilbageværende huse lige ved siden af den fjernede kro.

Da den preussiske overgeneral prins Frederik Carl på Gråsten Slot
besluttede sig for at belejre og udbygge et angrebsanlæg,
gik der 10 uger frem til stormen, hvor der blev gravet mere end skudt i krigen.
Udbygningen af angrebsanlægget ved de danske skanser på Dybbøl Banke udgik fra Smølled hver aften i april måned 1864.

Grunden til at generalen havde respekt for Dybbøl Banke,
var, at Preussen kunne notere sig et sjældent militært nederlag
netop her. I den 1. slesvigske krig, den 5 juni 1848 blev en preussisk
afdeling slået godt og grundigt netop på Dybbøl Banke.


Hver aften efter spisetid blev den preussiske madpose fyldt op på 2000 soldater,
for herefter at gå til Smølled efter hakker, spader, skovle og kurve
til flytning af jord syd for vejen mod Sønderborg.

På området syd for vejen ud for det gamle mejeri i Dybbøl og
frem til ca. 300 meter fra Dybbøl Historiecenter gravede preusserne sig zig zag frem.
Til formålet skulle man også bruge faskiner til de opblødte huller i jorden,
ligeledes var der brug for enheder til sikring af gravepersonellet.
Når alt var udleveret på Smølled, gik turen direkte herfra gennem Bøffelkobbel,
med et fremskudt depot, syd om Frydendal Kro og Aunbjerg.

Her blev de 2000 mand modtaget af nogle ingeniørofficerer
der fortalte dem hvor de skulle grave m.m.
Angrebsudgravningerne var 2 m dybe, 3 m bredde og den sidste rende var ca. 800 m lang.
Da var det blevet mørkt og arbejdet holdt op ved daggry.
Denne øvelse gentog sig hver aften fem til den 16 april
d.v.s. at 2000 mand arbejdede hver nat med at udgrave
angrebsanlæg og placere kanoner til stormen den 18 april.