Slusehuset


Slusehuset med betonkanalen, der leder op til.

Intro

Slusehuset blev opført i 1920, begygget areal 31m2. Bygningen ligger ved den øvre ende af tilløbskanalen og rummer det sluseanlæg, der regulerer vandmængden i tilløbskanalen.

Her lukkes vandet ind i betonkanalen, hvorefter det løber ned igennem trykrøret til Harteværket. Den årlige produktion af el på Harteværket var beregnet til i gennemsnittet at være 1,8 mio. kilowatt-timer pr. år. I 1920, da Harteværket blev bygget, svarede det til hele Kolding by og oplands forbrug af el. I gennemsnittet har Harteværket produceret de beregnede 1,8 mio. kilowatt-timer hvert år indtil 2008. I dag er Harteværkets bygninger og maskiner fredet og fungerer som et arbejdende museum, dog stadig med indtjening på el.
Efter naturgenopretningsprojektet ved Ferup Sø har Harteværket "mistet" 60% af vandet og prodcerer derfor ikke den samme mængde el som før.