Slumstrup Vandmølle

Intro

Slumstrup Vandmølle lå indtil 1923 ved Slumstrup Møllebæk. I dag er der ingen spor tilbage af den