Slukefter Kro/Ledernes Uddannelsescenter


Dagvognen fra Haarslev foran Slukefter Kro


Personalet på Slukefter Kro. Midt i billedet kroværten Erik Hansen og ved hans højre side datteren Anna.


Postkort med motiv fra kroens have.


Personalet på Slukefter Kro. Forrest i midten Kristine og Erik Hansen

Intro

Fra et lille husmandsted med udskænkning til et moderne kursuscenter.

Slukefter Kro’s historie begyndte med at Maren Cathrine Hansdatter i 1822 købte husmandsstedet ”Søeløkkehuset” for et hundrede rigsbankdalere.
Seks år senere; i 1828 søgte og fik hendes mand bevilling og efterfølgende var det en kongelig privilegeret kro.
Den senere krovært Erik Hansen fik i 1892 næringsbevis på at drive gæstgiveri, samt høker og hvedebrødsbageri, og da Nordvestfynske Jernbane i 1911 oprettede et trinbræt bag den store krohave, benyttede mange odenseanere kroen som udflugtsmål på søndage.
Slukefter Kro var dengang en smuk bindingsværksbygning, men ved en brand i 1928, gik den velholdte kro tabt, men blev genopført i røde sten, dog uden det tidligere bageri og købmands-forretningen med grovvarer.
Der blev samtidig opført en ny lukket veranda og anlagt to keglebaner i krohaven, og først i trediverne blev der i skoven anlagt en stor kælkebakke til fornøjelse for kroens vintergæster.
Erik Hansens datter Anna overtog i 1938 kroen og fortsatte i faderens fodspor indtil 1960 hvor hun
der var ugift og uden efterkommere, solgte kroen.
Efter nogle turbulente år og en del ejere, blev krohaven i 1974 udstykket til parcelhusgrunde og Ledernes Hovedorganisation overtog kroen og ændrede navnet til Frederik den 6. Kro og Konferencehotel.
Der blev indledt store om og tilbygninger flere gange og navnet Frederik den 6. Kro forsvandt og i nogle år var restaurationen lukket af hensyn til stordriften.
Huset ved siden af kroen; Rugårdsvej 584 blev i 2003 opkøbt og fjernet for at indgå i en udvidelse af centret.