Slottet i Løgumkloster


Løgumkloster kirke. Slottet ved klosterkirken. Fotograf: Henrik J. Møller


Våbenskjold over porten i Slottet i Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller


Porten ind til Slottet i Løgumkloster. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Slottet i Løgumkloster blev opført i 1614 som bolig for hertug Johann Adolf af Gottorp. Der har været både amtsstue og retssal i bygningen. I dag er her præstehøjskole.

Slottet i Løgumkloster blev opført i 1614 som bolig for hertug Johann Adolf af Gottorp. Slottet fik flere funktioner. Amtsforvalteren fik bolig i den østlige del af stueetagen og embedslokalerne indrettedes i den vestlige del. Førstesalen blev indrettet til repræsentationslokaler og til hertugens gemakker.

Tilbage i 1548 var de omfattende klosterjorder under Løgum Kloster alle blevet overtaget af hertugen og samlet til Løgumkloster amt. Løgumkloster birk bestod af Løgumkloster og Nørre Løgum, samt Alslev og Vester Højst. Under amtet fandtes et amtstuedistrikt og et branddirektorat. Tingbøgerne gjaldt også alle ejendomme, mens retsplejen lå i herrederne af geografiske grunde. Der lå mange andre ejendomme overalt i Slesvig, og de blev fortsat forvaltet fra Løgumkloster. Fogderier: Abild, Svanstrup, Skærbæk, Alslev, Ravsted, Frøs Herred. Speciel er Brede sogn, der er ejet af Løgumkloster, men formelt er en del af Lø Herred og Ribe amt. Skærbæk Fogderi havde hørt under Svabsted amt, der blev opløst i 1702. Lindeved Gods opløstes i 1769 og Lovrup kom med til Løgumkloster.

Efter at kong Frederik IV havde fået kontrollen over Gottorp-hertugdømmet i 1721 mistede ”Slottet” sin funktion som hertugbolig. Der var tanker fremme om helt at nedrive det, men det blev bevaret.
Netop i disse år boede Hans Adolf Brorson på slottet som huslærer for amtsforvalterens børn.

Løgumkloster amt nedlagdes i 1867 og kom under Tønder Kreds. Smerteligt for byen, fordi man mistede indtægter. Amtets embedsmænd var ofte personligheder, der gav byen karakter og særpræg. Det lykkedes dog at få amtsretten tilbage, og det holdt helt til 1970.

Siden 1973 har der været præstehøjskole i Slottet og i 1996 indrettedes et anneks i porthuset, en bygning ud mod Slotsgade.

I portrummet findes en mindetavle for salmedigteren og huslærer på Slottet, Hans Adolf Brorson.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Jürgen A. Wissing: Løgumklosters bygningers skæbne, Løgumkloster Studier Bd. 3, 1981
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid, Løgumkloster 1995
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997