Slotsmøllen


Tappehallen på Slotsmøllens bryggeri, i Fredericiagade, hvor man er i gang med påfyldning af sodavand.


Bryggeriet Slotsmøllen, hvor man ser den private bolig med have i forbindelse med bryggeriet.


Udsigt over Slotsmøllen, hvor man i billedets midte ser Slotsmøllens bygninger og foran disse, adskilt af den senere Behrensvej, Slotsmøllens eng, inden den blev bebygget. Vejen helt i forgrunden er Fredericiagade.


Ansatte på Bryggeriet Slotsmøllen hugger is på Slotssøen, der er frosset til. Isen var til brug i produktionen. I baggrunden ses Staldgården og Koldinghus.

Intro

Slotsmøllen blev opført i 1570 på initiativ af enkedronning Dorothea, der residerede på Koldinghus. Det var en kornmølle, der anvendte Slotssøen som mølledam. I 2004 blev pladsen ryddet for at give plads til nybyggeri med bl.a. nyt bibliotek.

Møllen var ejet af kronen frem til 1765, da den i lighed med bøndergodset under Koldinghus Rytterdistrikt blev solgt til private. I 1852 solgtes den første øl fra Slotsmøllen. Fra 1856 til 1889 var Axel Christian Gerhard Mazanti brygger. I 1872 stiftedes Aktieselskabet Slotsmøllens Fabrikker, og samtidig købte bryggeriet den jord, man hidtil havde forpagtet. Ved selskabets stiftelse omfattede virksomheden gødningsfabrik, bryggeri, malteri og bageri. Bryggeriet fremstillede fra 1882 bayersk øl. Mazanti efterfulgtes af Vilhelm Behrens som bryggeridirektør. Både Mazanti og Behrens har lagt navn til vejnavne i området. I 1894 indledtes brygningen af pilsnerøl. Produktet Slots Pilsner blev introduceret i 1924. Det blev bryggeriets mest kendte produkt. I 1950erne var Slotsmøllens areal tæt på at blive eksproprieret, virksomheden lå i vejen for en modernisering af den indre by og behovet for parkeringspladser. Det lykkedes dog at blive på stedet. Bryggeriet solgte en fjerdedel af sit areal, flere bygninger blev sløjfet og virksomheden blev samlet i en mere kompakt masse. En ny administrationsbygning og et nyt bryghus stod færdig i 1969, tegnet af arkitekt H. Noes-Pedersen. I 1981 blev bryggeriet leverandør til Dansk Discount. Salget af bryggeriets mærkevareøl var dog faldende. Mange Slotsøl blev kørt til grænsehandelsforretningerne. I 1986 købte Odense-bryggeriet Albani to tredjedele af selskabets aktiekapital, og i 1991 blev Albani eneejer af Slotsmøllen. I 1998 besluttede Albani at flytte hele produktionen fra Kolding til Odense og Maribo. I 2004 blev pladsen ryddet for at give plads til nybyggeri med bl.a. nyt bibliotek.